8 juli 2015

Bijdragen voor workshop Clouddiensten voor digitale collecties TPDL 2015 (oproep )

Bijdragen voor workshop 'Cloud based services for digital libraries' kunnen nog worden ingediend tot 8 juli 2015.
Deze workshop kadert in de 'International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries' in Poznań, van 14 tot 18 september 2015.

Cloud computing is alomtegenwoordig maar de definities kunnen soms nog verhelderd worden.
Van de drie soorten diensten (Infrastructure as a service/ Iaas, Platform as a service /Paas, en Software as a Service /Saas) biedt vooral Software mogelijkheden om diensten specifiek op maat van de cultureel erfgoed sector te ontwikkelen, rekening houdend met de verschillende mogelijke gebruikers : content providers & agreggatoren, onderzoekers, publiek.
De workshop op 17 september wil de discussie stimuleren tussen ingenieurs en curatoren over het gebruik van toepassingen in de cloud voor digitale collecties en cultureel erfgoed instellingen.
Bijdragen kunnen worden ingediend in de vorm van een demo of korte paper (2-6 pagina’s) over volgende onderwerpen :

digital library services in de cloud, dataverrijking en kwaliteitsbewaking, vocabularium en historische plaatsnamendiensten, geocoding en geoparsing, crowdsourcing, metadata mapping, metadata aggregatie

Alle papers, posters, en demo's moeten in pdf-formaat worden ingediend via de submission site
Meer info over de workshop :
workshop

Meer info over de conferentie :
website TPDL2015

Inschrijven voor de workshop :
inschrijven

  • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be