AV Artifacts Atlas (Publicatie)

De Bay Area Video Coalition, de New York University Technology Services en het Stanford Media Preservation Lab lanceren de AV Artifacts Atlas. Deze online publicatie is bedoeld voor het identificeren en definiëren van technische problemen en anomalieën die audio- en videosignalen kunnen aantasten. Het doel van de AV Artifacts Atlas is de audiovisuele preserveringssector te helpen bij het herformatteren van audiovisueel archiefmateriaal (bv. door digitalisering). Het herformatteren is een essentiële proces in de preservering van audiovisueel materiaal.

Fouten in de signaalcodering, of hercodering, kunnen ontstaan in ieder fase van de levenscyclus van het audiovisueel materiaal. Soms ontstaat de fout reeds bij de opname, bv. door de lage kwaliteit, de foute afstelling of het slecht functioneren van de apparatuur of door omgevingsfactoren die interfereren met het opnameproces. In andere gevallen ontstaan de fouten tijdens het herformatteren door schade of verval van het originele audiovisueel materiaal of door het slecht functioneren van de apparatuur die wordt gebruikt tijdens het herformateringsproces. Op ieder ogenblik kan een foute omgang met de apparatuur resulteren in een onbedoelde fouten die de kwaliteit van de overzetting verlagen.

Bij de digitalisering van audiovisueel materiaal is het dan ook cruciaal om te weten of de fout die we zien of horen in het digitale bestand reeds aanwezig was in het origineel, of het resultaat is van een slechte omzetting. Hoe kunnen we bepalen of de fout het resultaat is van het slecht functioneren van de apparatuur of van schade aan de drager? En hoe weten we wat er kan worden ondernomen om de fout te herstellen?

Beheerders van audiovisuele collecties moeten dan ook in staat zijn om op een betrouwbare manier dergelijke fouten te identificeren, zeker als ze regelmatig samenwerken met externe labo’s die de digitalisering of andere herformateringen uitvoeren. Met de creatie van een vocabularium en ondersteunende voorbeelden wordt het makkelijk om op een heldere manier over de problemen te communiceren (bv. met digitaliseringslabo’s) en ze te begrijpen.

De A/V Artifacts Atlas vindt u hier.

  • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be