Memoriav

Als organisatie is het Memoriavs doel om het Zwitserse audiovisuele culturele erfgoed in kaart te brengen, en daarmee bij te dragen tot vergroting van het nationale collectieve geheugen. Memoriav vormt en voedt een netwerk van organisaties en individuen die het Zwitserse audiovisuele erfgoed preserveren, produceren of er mee omgaan. Het doel hiervan is expertise en informatie uit te wisselen en bestaande preserveringsbronnen beter te gebruiken.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be