Expertisecentrum DAVID (eDAVID)

Expertisecentrum DAVID vzw is een onderzoeks- en kenniscentrum inzake digitaal archiveren. Het onderzoeksdomein van eDAVID betreft:

  • digital born documenten met name die in de bedrijfsprocessen van de overheid of van ondernemingen een duurzame bewaring vragen
  • gedigitaliseerde documenten, foto’s, geluids- en beelddocumenten aanwezig in archieven, musea of bibliotheken e.a.

 

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be