Erfgoedcellen Vlaanderen-Brussel

Erfgoedcellen maken het erfgoed uit de eigen stad en regio toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek. Zij bevorderen de samenwerking, bouwen netwerken uit, experimenteren en ontsluiten het lokale of regionale erfgoed, maar beheren zelf geen erfgoed. Momenteel zijn er in Vlaanderen en Brussel 21cultureel-erfgoedcellen, waarvan 18 actief. Het lokale of regionale erfgoed wordt in kaart gebracht en toegankelijk gemaakt voor een zo breed mogelijk publiek, waardoor ook de samenwerking tussen verschillende erfgoedzorgers bevorderd wordt en er aandacht gegeven wordt voor het behoud en het beheer van roerend en immaterieel erfgoed.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be