Electronic Media Group (American Institute for Conservation)

Electronic Media Group is een specialisatiegroep binnen het American Institute for Conservation. De missie van EMC is tweeledig: (1) het preserveren van electronische kunst en soortgelijke culturele materialen, en de middelen waarmee ze zijn gecreëerd; en (2) het aanbieden van middelen voor conservators en aanverwante professionelen om kennis te ontwikkelen en te behouden over relevante nieuwe media en opkomende technologieën.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be