Archiefbank Vlaanderen

Sinds 2005 brengt de Archiefbank informatie samen over de Vlaamse private archieven in een online databank. Door deze archieven integraal in kaart te brengen, poogt Archiefbank bij te dragen tot de valorisatie en bescherming ervan. Het publiek vindt hierin gegevens over personen, families en organisaties. Archiefdocumenten zelf worden niet getoond, maar wel de weg ernaar toe.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be