CollectiveAccess heeft zijn cloud

De houdbaarheid van born digital art (webinar)

Inventarisatie digitalisering cultuurproducerende instellingen in Nederland (publication)

9 tot 11 juni 2016

Collecting and Conserving Performance Art (symposium)

CEST: registratie en digitalisering van Betamax en cd-r (gevalstudies)

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legal disclaimer / Privacy statement / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be