Cultureel erfgoed: onbekend, maar wel bemind (Article)

September 1 2014 - September 2 2014

Save the Date - Preserving PDF: identify, validate, repair (Workshop)

Nieuwe website voor Het Firmament (Launch)

Vergelijking bestandsformaten met het oog op preserveringsplanning (Publication)

Digitaal Archief Vlaanderen: uitbreiding stuurgroep en Proof of Concept (Call)

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2014 PACKED / Legal disclaimer / Privacy statement / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be