De digitale week bij AMVB en Bozar (Event)

Analyse van de digitale noden van culturele archieven, erfgoedbibliotheken en musea in Vlaanderen (Report)

TRACKS - Toolbox en Richtlijnen voor Archief- & Collectiezorg in de Kunstensector (Update)

EuropeanaTech report on multilingual and semantic enrichment strategy (Publication)

April 24 2014

Massadigitalisatie en de toegang tot cultureel erfgoed (Event)

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2014 PACKED / Legal disclaimer / Privacy statement / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be